วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ทำไมต้องเรียนภาษาจีน?

  1.  ประเทศจีนร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 5,000 ปี
  2. เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดถึง 1.28 พันล้านคน
  3. ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดถึง 873 ล้านคนทั่วโลก และ 1 ใน 5 ของประชากรโลกพูดภาษาจีน
  4. นอกจากประเทศจีนและไต้หวันแล้ว ภาษาจีนกลางยังใช้พูดกันในบรรดากลุ่มชาวจีนที่ทรงอิทธิพลและมีความสำคัญใน ประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และ มองโกเลีย
  5. ปัจจุบันจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก
  6. จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา
  7. บริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากดำเนินธุรกิจและทำการลงทุนระยะยาวในประเทศจีน
  8. โอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ณ กรุงปักกิ่งทำให้ประเทศจีนได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างไม่เคยมากเท่านี้มาก่อน 
อ่านต่อที่นี่